Bổ sung tính năng hệ thống báo cáo Fpage
Thông báo bổ sung root khi gọi API
Danh sách các tính năng mới cập nhật trong tháng 8
Danh sách các tính năng mới được cập nhật trong tháng 7
Danh sách các theme và tính năng mới được Bizweb cập nhật trong tháng 6
Danh sách các theme mới, tính năng mới được Bizweb cập nhật trong tháng 5
Rất nhiều tính năng hấp dẫn đã cập nhật trong tháng 4 dành cho các chủ shop Bizweb
Lộ trình phát triển tính năng hệ thống Bizweb tháng 02/2017
Thông báo thay đổi menu hệ quản trị Bizweb từ 01/03/2017
Thông báo nâng cấp hệ thống email tên miền
Bizweb hỗ trợ khách hàng bật tính năng giao diện web trên mobile