Tổng hợp giao diện, tính năng mới Bizweb cập nhật tháng 1/2018
Tổng hợp giao diện, tính năng mới được Bizweb cập nhật tháng12/2017
Tổng hợp giao diện, tính năng mới Bizweb cập nhật tháng 11/2017
Làm thế nào để lôi kéo 70% khách hàng quay lại hoàn tất mua hàng trên website?
Tổng hợp giao diện, tính năng mới cập nhật trong tháng 9
Bổ sung tính năng hệ thống báo cáo Fpage
Thông báo bổ sung root khi gọi API
Danh sách các tính năng mới cập nhật trong tháng 8
Danh sách các tính năng mới được cập nhật trong tháng 7
Danh sách các theme và tính năng mới được Bizweb cập nhật trong tháng 6
Danh sách các theme mới, tính năng mới được Bizweb cập nhật trong tháng 5
Rất nhiều tính năng hấp dẫn đã cập nhật trong tháng 4 dành cho các chủ shop Bizweb
12