Thông báo cập nhật tính năng tùy chọn địa chỉ thanh toán trên nhiều Quốc gia

Thông báo cập nhật tính năng tùy chọn địa chỉ thanh toán trên nhiều Quốc gia

Để tiện lợi cho các khách hàng có thể mua hàng và vận chuyển trên nhiều Quốc gia khác nhau trên Thế giới. Bizweb đã bổ sung thêm tùy chọn này, các sử dụng như sau:

Bước 1: Vào quản trị website >> Cấu hình >> Cấu hình thanh toán

1

Lựa chọn Cấu hình thanh toán nước ngoài >> Cập nhật

2

Kết quả khi đặt hàng trên website sẽ có lựa chọn các Quốc gia trên Thế giới như sau:

3
Ban quản trị Bizweb. Trân trọng thông báo

sao không một lần ghé thăm nhà Bizweb

Xem ngay bizweb có gì