Hướng dẫn sử dụng tính năng cập nhật giá

Hướng dẫn sử dụng tính năng cập nhật giá

Chức năng: Thực hiện thay đổi giảm hoặc tăng giá đồng loạt cho tất cả sản phẩm hoặc danh mục sản phẩm.
Bước 1: Truy cập tính năng Cập nhật giá từ trang Danh sách sản phẩm.

cap nhat gia

Bước 2: Thiết lập Cập nhật giá
Thiết lập giảm giá đồng loạt hoặc tăng giá đồng loạt

cap nhat gia

Chọn giá trị thay đổi theo % giá hiện tại
Hoặc theo đơn vị VNĐ.
Chọn thay đổi giá đồng loạt cho tất cả sản phẩm hoặc theo từng danh mục sản phẩm.

cap nhat gia

Lưu thiết lập cập nhật giá.

 
 

sao không một lần ghé thăm nhà Bizweb

Xem ngay bizweb có gì